Plastimo EPS Neo /експандиран полистирен с графит/

  Експандираният полистирен е най-използваният топлоизолационен материал през последните две десетилетия.
Задълбочаващата се енергийна криза поставя пред обществото необходимостта от откриването на нови енергоспестяващи материали.
Такъв иновационен продукт е предлаганият от "ПЛАСТИМО" АД топлоизолационен материал Plastimo EPS Neo. В неговите полистиренови гранули са вградени графитни частици, поглъщащи инфрачервените лъчи, което значително намалява загубата на топлина. Производството на блокове и плочи с характерен сив цвят започва през 2007г. Признание за качествата на Plastimo EPS Neo е присъденият златен медал на Международния Технически Панаир Пловдив - Есен"2007.

Plastimo EPS Neo
ПредимстваВградените инфрачерввени абсорбери и рефлектори значително подобряват топлоизолационните характеристики на продукта. Така с по-малки дебелини на плочите и при ниски плътности се постига с 20% по-голяма изолация в сравнение с традиционните бели EPS плочи.

Технически характеристики на Plastimo EPS Neo

 
Показатели Мярка Plastimo EPS Neo 90
Клас на реакция на огън клас Е
Дебелина клас T1
Напрежение на натиск при 10% деформация  kPa 90
Обемна плътност,r kg/m3 15-17
Якост на опън перпендикулярно на повърхността kPa 156
Число на дифузно съпротивление на водни пари, µ   ≤ 60