Plastimo EPS /експандиран полистирен/

  Производството на експандиран полистирен започва в "ПЛАСТИМО" още през 70-те години на 20 век. От тогава до днес технологичният процес непрекъснато се развива и модернизира.

"Пластимо" успя да се наложи на пазара като лидер в производството на топлоизолационни плочи с марката Plastimo EPS. Plastimo EPS е български продукт за външна топлоизолация, съчетаващ европейско качество с приемлива, конкурентна цена. Произведен е от полистиренови гранули, които под действието на пара се раздуват, след което се формуват като блокове и плочи.

Експандираният полистирен съдържа 98% въздух и само 2% от обема му се падат на тънките стени на клетките, които го изграждат. Със своята отворена клетъчна структура Plastimo EPS /за разлика от екструдирания полистирен XPS/ предотвратява появата на конденз и мухъл в помещенията. Това е особено важно за новите сгради, тъй като при тях остатъчната влажност е по-голяма.

 
Plastimo EPS

Топлоизолационни плочи Plastimo EPS се произвеждат с различни физико-механични показатели. Изолационните им свойства се определят от коефициента на топлопроводимост λ. Ниските стойности на λ означават малко топлопровеждане и съответно добра топлоизолация.
Предлагаме плочите с дебелина от 10-630 мм и обемна плътност 9-35кг/м3, според изискванията и потребностите на клиентите.

Предимства

Топлоизолационните плочи Plastimo EPS се произвеждат с различни физико–механични показатели, които се предопределят в най–голяма степен от обемната плътност на експандирания полистирен. Доказано във времето, този продукт притежава редица предимства пред всички останали топлоизолационни материали.

  • Постигане на отлична топлинна изолация, отговаряща напълно на нормативните изисквания за проектиране на топлоизолацията на сгради.
  • Бърза възвращаемост на инвестицията поради доброто съотношение цена/ефект; практиката показва, че разходите за отопление на една тухлена сграда без изолация са три пъти по–големи в сравнение с тези на сграда с положена топлоизолация от EPS; Вземайки предвид конкурентната цена на Plastimo EPS, изплащането на инвестицията става за до два отоплителни сезона, без да се отчитат намалените разходи за охлаждане през лятото.
  • За разлика от други продукти тук въздухът не напуска клетките и материалът запазва свойствата си постоянно във времето.
  • Експандираният полистирен Plastimo EPS не е хигроскопичен и дори и потопен във вода, поглъща незначително количество влага.
  • Екологично чист и напълно рециклируем.
  • В резултат на ниското му тегло и лесно разкрояване, топлоизолацията с Plastimo EPS се отличава с лекота на изпълнението.
Технически характеристики на Plastimo EPS

Показател Мярка EPS 60 EPS 80 EPS 80+ EPS 100 EPS 100+ EPS 150 EPS 160 EPS 210
Клас на реакция на огън с допълнителна класификация S клас E E E E E E E E
Дебелина, d клас T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1
Водопоглъщане при продължително пълно потапяне WL(T)i ниво WL(T)3 WL(T)3 WL(T)2 WL(T)2 WL(T)4 WL(T)4 WL(T)4.5 WL(T)5
Водопоглъщане при продължително частично потапяне WL(P)i ниво WL(P)0.2 WL(P)0.2 WL(P)0.1 WL(P)0.1 WL(P)0.2 WL(P)0.3 - -
Напрежение на натиск при 10 %деформация СS(10)i ниво ≥60 ≥80 ≥80 ≥100 ≥100 ≥150 ≥160 ≥210
Якост на огъване, σb ниво ≥115 ≥135 ≥135 ≥200 ≥250 ≥420 ≥375 ≥550
Обемна плътност, ρа кг/м3 ≥10 ≥12 ≥14 ≥15 ≥18 ≥21 ≥24 ≥27
Клас за допуски на дебелина,Ti клас T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1
Клас за допуски на дължина,Li клас L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2 L2
Клас за допуски на широчина,Wi клас W2 W2 W2 W1 W2 W2 W2 W2
Клас за допуски на правоъгълност, Si клас S2 S2 S2 S1 S2 S2 S2 S2
Клас за допуски на равнинност Рi клас P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3 P3
Стабилност на размерите при определени температурно-влажностни условия DS(70,-)i ниво DS(70,-)1 DS(70,-)1 DS(70,-)1 DS(70,-)1 DS(70,-)1 DS(70,-)1 DS(70,-)1 DS(70,-)1
Якост на опън перпенди-кулярно на повръхностите, σmt</sub ниво ≥TR100 ≥TR100 ≥TR100 ≥TR200 ≥TR170 ≥TR190 ≥TR190 ≥TR310
Число на дифузно съпротивление на водни пари, µ ниво 30-70 20-40 20-40 30-70 30-70 40-100 30-70 40-100