Рождената дата на Пластимо АД е 04.10.1964 г., когато предприятието започва производствената си дейност в гр. Самоков (на 60 км от София и на 10 км от Боровец). Навлизайки в шестото си десетилетие, Пластимо работи със самочувствието на утвърден производител и бизнес–партньор. Заедно с това ние притежаваме остър нюх към бурното развитие на технологиите, както и към все по–голямата диверсификация на потребителското търсене. Затова технологичното обновление при нас е непрекъснат процес, а удовлетворяването на специфичната потребност на клиента - закон.

 В началото се произвеждат пластмасови изделия за бита по метода на конвенционално леене под налягане (шприцване). През 1974г. за първи път в България, в Самоков започва преработката на експандиран полистирен. През 1975г. с доставката на бласавтомати, закупени от немската фирма Штаал Бласформтехник, чрез екструзионно бласформуване започват да се произвеждат изделия от полиетилен и полипропилен за химическата, фамрацевтичната, козметичната и хранителна промишленост. През 1976г. от Швеция е доставена инсталация за производство на плочи от експандиран полистирен за топлоизолация. Две години по - късно производството се разширява с внедряване на нова шведска инсталация за сандвич панели на база стиропор и интернитови плоскости. През 1982г. с преодоляването на много бюрократични трудности и проблеми се създава строително - монтажно поделение за изграждане на сглобяеми сгради от сандвич панели.

 Така се оформят основните технологични направления, в които фирмата ще продължава да се развива и модернизира.

 За първи път в България през 1997г . ПЛАСТИМО започна производството на тънкостенни опаковки от експандиран полистирен по метода на инжекторното формуване – чаши и подложки за еднократна употреба. От 2002 г. на клиентите се предлага нова услуга – шест - цветен офсетов печат върху чашите за еднократна употреба.

 Качеството в производството се осигурява чрез спазване изискванията на Системата за управление на качеството ISO 9001:2000, внедрена през 2003г. Ефективността на системата се подобрява през януари’2010 , чрез пресертифициране по ISO 9001:2008.

 Високо качество на изделията може да се постигне само със съвременно и високотехнологично оборудване. В съответствие на изискванията на пазара и с цел повишаване на конкурентоспособността през 2004 г. се пуска в експлоатация нова блок - форма, позволяваща производството на блокове от експандиран полистирен с плътност от 9 до 35 кг/м3. С нова инсталация за нарязване от блоковете се произвеждат плочи с различни дебелини. Така се обхваща цялата гама на приложение на топлоизолацията – по фасади, подове, тавани.

 Следвайки развитието на технологиите, в началото на 2007г. започва производство на блокове и плочи Plastimo EPS Neo, изработвани от иновационния продукт на BASF Neopor ® . Те са с характерен сив цвят, дължащ се на включените в полистиреновите гранули на суровината, графитни частици. Тези частици поглъщат инфрачервените лъчи и това значително подобрява топлоизолационните характеристики на материала. Признание за качествата на Plastimo EPS Neo е присъденият златен медал на Международния Технически Панаир Пловдив – Есен”2007.

 В края на 2007 г. след спечелен конкурс по грантова схема „Конкурентоспособност” се доставя и пуска в експлоатация експандер за първичната преработка на суровината, необходима за производството на детайлите и опаковките от EPS.

 След успешното приключване на спечелената през 2006г. консултантска грантова схема за внедряване на “Системи за управление на здравето и безопасността при работа”, в началото на 2008 г. фирмата е сертифицирана по OHSAS 18001. По същото време се въвежда и IS0 14001 “Системи за управление на околната среда”. Тези два стандарта заедно със стандарта за управление на качеството са в основата на действащата фирмената политика по ИСУ - интегрираната система за управление.

 Високото качество на произвежданите продукти и стриктното спазване на техническите стандарти, осигурява на ПЛАСТИМО АД възможността от края на 2008г. до средата на 2011г. да започне и развие мащабно производство на детайли от експандиран полистирен за автомобилната промишленост. Управлението на технологичния процес е съобразено с изискванията на стандарт СД ISO/TS16949:2010. За тези нови продукти отново е спечелен златен медал на Международния Технически Панаир Пловдив - 2009г.

 През 2012 г. с цел разширяване на производствените мощности и с финансова помощ по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” се доставя машина за производство на формувани изделия от EPS и рециклиращо съоръжение за смилане на технологичния отпадък и автоматичното му обратно влагане в производството.

 За 2014г. след доставката на нова машина в редовно производство са опаковки и изделия от експандиран полистирен с две плътности. Това производство няма аналог в България и ние сме първи. С използването на две плътности се повишава здравината на изделията, което ги прави предпочитани при опаковане на битова техника. Предвидена е и възможност за производство на топлоизолационни плочи от два слоя – EPS - Neo /вътрешен/ и EPS /външен/. Целта е да се осигури защитата на графитния експандиран полистирен от външните влияния.

 От 2015г. започна редовно производство на изделия от експандиран полипропилен /ЕPP/. Продукти от ЕPP се отличават с голяма здравина и със своята издръжливост при високи температури и постоянни температурни амплитуди. Досега в България тези изделия не се произвеждат и нашият стремеж е да развием това производство в страната и дори да изнасяме навън.

 През изминалите десетилетия всички постигнати успехи са резултат от работата и високия професионализъм на работниците, служителите и мениджърския екип.

 Следването на фирмените цели и стремежът за конкурентоспособност са движещите фактори за оцеляването и успешното развитие на ПЛАСТИМО през годините.